Veri Depolama


Şirket bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanması vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu bağlamda şirket ihtiyaçlarının tespit edilmesi , gerekli donanım ve yazılımın belirlenip kurulumun gerçekleştirilmesi, sorumlu personele gerekli eğitimin verilmesi konusunda firmamız hizmet vermektedir.